Get Flash Player!
 • ANH VĂN ĐẦU RA

  Chúng Ta Cùng Đậu

 • LỚP HỌC LUẬN VĂN

  SỚM THÀNH THẠC SỸ

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  An Tâm Thi Đậu

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  Thí Sinh Lớn Tuổi Nhất

 • THỦ KHOA CH 2015

  An Tâm Vào Cao Học

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2014

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2013

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

Ghi chú thi Cao Học môn Tài Chính Tiền Tệ năm 2017

Ghi Chú thi Cao Học môn Tài Chính – Tiền Tệ  năm 2017. A/c TVNers tranh thủ xem để chuẩn bị thi tốt nhé.
( Ghi chú chỉ mang tính chất Kiểm tra kiến thức & tham khảo về Cấu trúc, các a/c TVNers cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức, tự tin, cẩn trọng khi làm bài, thi tốt để Đậu Cao Học).
Xem thêm đề thi các Môn khác tại link: http://thicaohoc.edu.vn/master/
Cú pháp đăng nhập để xep đáp án:
1. Tài Khoản đăng nhập: TVN + “ 3 Số Điểm Danh Vân Tay khi đi Học “. Ví dụ: Trần Ngọc Hà số điểm danh là 9 => Tài khoản đăng nhập: TVN009
2. Mật khẩu đăng nhập: Số điện thoại đăng ký với Trung Tâm. Ví dụ: Trần Ngọc Hà số điện thoại đăng ký là 01299999115 => Mật khẩu đăng nhập là: 01299999115
3. Sau khi nộp bài nhấp vào: Gợi Ý để xem phần Gợi Ý trả lời câu hỏi.
4. CÓ TÂM VIỆT NAM – AN TÂM VÀO CAO HỌC !