Get Flash Player!
 • ÔN LUYỆN THÁNG 6

  MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  NHỮNG GƯƠNG MẶT VÀNG

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  NÀO TA CÙNG ĐẬU

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM CAO HỌC

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

UEH thông báo tuyển sinh Cao Học Kinh Tế kỳ thi ngày 12 & 13 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC UEH ĐỢT 2 NĂM 2017

Đại Học Kinh Tế TP.HCM chính thức công bố thời gian tổ chức thi Cao Học đợt 2 năm 2017 với nhiều thay đổi so với kỳ thi cao học năm 2016.

1. Thời gian vào ngày 12 - 13/8/2017.

2. Môn GMAT trở thành môn thi chính thức thay cho Toán Kinh Tế.

3. Các Ngành dự thi có môn thi chuyên ngành khác nhau.

4. Chỉ tiêu từng ngành phụ thuộc vào số lượng đăng ký hồ sơ của ngành dự thi.

5. Có thể tham gia ôn luyện môn GMAT từ khóa ôn trọn gói Chất Lượng Cao của Tâm Việt Nam theo link: http://thicaohoc.edu.vn/tin/276/khai-giang-thang-5-lop-on-thi-cao-hoc-ueh-chat-luong-cao-2017 )


(Link thông báo dự thi từ Viện SĐH: http://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-cao-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2017-dot-2/)

CHI TIẾT KHÓA ÔN CAO  HỌC  CHẤT LƯỢNG CAO THÁNG 5: : 

http://thicaohoc.edu.vn/tin/276/khai-giang-thang-5-lop-on-thi-cao-hoc-ueh-chat-luong-cao-2017 )

TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC !