Get Flash Player!
 • ANH VĂN ĐẦU RA

  Chúng Ta Cùng Đậu

 • LỚP HỌC LUẬN VĂN

  SỚM THÀNH THẠC SỸ

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  An Tâm Thi Đậu

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  Thí Sinh Lớn Tuổi Nhất

 • THỦ KHOA CH 2015

  An Tâm Vào Cao Học

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2014

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2013

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

Bảng Vàng Thành Tích Tâm Việt Nam 2017

THÀNH TÍCH TÂM VIỆT NAM NĂM 2016 

Tâm Việt Nam tự hào là  trung tâm duy I đạt thành tích XUẤT SẮC - VƯỢT TRỘI.

- 6 năm liên tục có Thủ Khoa - Á Khoa - Tam Khoa.

- Tỷ lệ đậu năm 2016 đạt 80%.

- Trên 200 học viên đậu Cao Học 2016 chiếm 1/4 chỉ tiêu của kỳ thi.

- Điểm 10 duy nhất môn Quản Trị của kỳ thi là học viên Tâm Việt Nam.

- 3 Thủ Khoa, 4 Á Khoa, 4 Tam Khoa, 7 Top 4 và 6 Top 5.

- 3 điểm 10 môn Toán.

- Thí sinh nữ lớn tuổi nhất thi đậu Cao học năm 2015,2016 đều là TVNers.