Get Flash Player!
 • ÔN LUYỆN THÁNG 6

  MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  NHỮNG GƯƠNG MẶT VÀNG

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  NÀO TA CÙNG ĐẬU

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM CAO HỌC

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

Danh sách thí sinh Miễn Ngoại Ngữ & Ưu Tiên trong kỳ thi Cao Học UEH 2015

Đã có thông tin các thí sinh miễn thi Anh Văn Cao  Học UEH 2015.

Chi tiết: http://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh/danh-sach-mien-nn/danh-sach-thi-sinh-duoc-mien-thi-mon-anh-van-ky-thi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2015-dot-2-2/

Danh sách thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên :

Chi tiết : http://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh/danh-sach-uu-tien/danh-sach-thi-sinh-duoc-huong-chinh-sach-uu-tien-ky-thi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2015-dot-2/

Các TVNers được Miễn Thi và Cộng điểm ưu tiên vui lòng kiểm tra chính xác thông tin cá nhân của mình.

Vậy là các bạn đã đi trước mọi người 20% đoạn đường. 80%  đoạn đường còn lại chúc các bạn luôn vững bước để sớm về tới đích là giảng đường cao học UEH 2015.

CÓ TÂM VIỆT NAM AN TÂM VÀO CAO HỌC! www.thicaohoc.edu.vn