Get Flash Player!
 • ANH VĂN ĐẦU RA

  Chúng Ta Cùng Đậu

 • LỚP HỌC LUẬN VĂN

  SỚM THÀNH THẠC SỸ

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  An Tâm Thi Đậu

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  Thí Sinh Lớn Tuổi Nhất

 • THỦ KHOA CH 2015

  An Tâm Vào Cao Học

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2014

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2013

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

Danh sách thí sinh Miễn Ngoại Ngữ & Ưu Tiên trong kỳ thi Cao Học UEH 2015

Đã có thông tin các thí sinh miễn thi Anh Văn Cao  Học UEH 2015.

Chi tiết: http://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh/danh-sach-mien-nn/danh-sach-thi-sinh-duoc-mien-thi-mon-anh-van-ky-thi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2015-dot-2-2/

Danh sách thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên :

Chi tiết : http://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh/danh-sach-uu-tien/danh-sach-thi-sinh-duoc-huong-chinh-sach-uu-tien-ky-thi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2015-dot-2/

Các TVNers được Miễn Thi và Cộng điểm ưu tiên vui lòng kiểm tra chính xác thông tin cá nhân của mình.

Vậy là các bạn đã đi trước mọi người 20% đoạn đường. 80%  đoạn đường còn lại chúc các bạn luôn vững bước để sớm về tới đích là giảng đường cao học UEH 2015.

CÓ TÂM VIỆT NAM AN TÂM VÀO CAO HỌC! www.thicaohoc.edu.vn