Get Flash Player!
 • ANH VĂN ĐẦU RA

  Chúng Ta Cùng Đậu

 • LỚP HỌC LUẬN VĂN

  SỚM THÀNH THẠC SỸ

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  An Tâm Thi Đậu

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  Thí Sinh Lớn Tuổi Nhất

 • THỦ KHOA CH 2015

  An Tâm Vào Cao Học

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2014

 • Tâm Việt Nam

  Học bổng Cao học 2013

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

Điểm thi Anh Văn đầu ra cao học UEH khóa I/2015

ĐIỂM THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT I/2015


Link điểm từ Viện Sau Đại Học: http://sdh.ueh.edu.vn/cao-hoc/anh-van-dau-ra-cao-hoc/ket-qua-thi-tieng-anh-dau-ra-sau-dai-hoc-nam-2015-dot-1/

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN TÂM VIỆT NAM THI ĐẬU ANH VĂN ĐẦU RA 

Thành quả Ôn luyện của các bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Chúc mừng toàn thể học viên Tâm Việt Nam đã thi đậu Anh Văn Đầu Ra đợt I/2015.

Chúc các bạn nhanh chóng hoàn thành các môn học còn lại và bảo vệ thành công Luận Văn

để sớm trở thành Thạc Sĩ và thành đạt - hạnh phúc trong cuộc sống.

Tâm Việt Nam - An Tâm Ra Cao Học ! - www.thicaohoc.edu.vn