Get Flash Player!
 • ÔN LUYỆN THÁNG 6

  MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM VÀO CAO HỌC

 • ÔN ĐỀ THI THỬ

  ĐIỂM CAO THI THIỆT

 • TOP 10 THI ĐẬU

  NHỮNG GƯƠNG MẶT VÀNG

 • LỚP HỌC THỦ KHOA

  NÀO TA CÙNG ĐẬU

 • CÓ TÂM VIỆT NAM

  AN TÂM CAO HỌC

CÓ TÂM VIỆT NAM - AN TÂM VÀO CAO HỌC

THỰC TÂM - THỰC HỌC - THỰC TÀI

Những điều sau đây dường như là đúng

NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY DƯỜNG NHƯ LÀ ĐÚNG:

- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. 
- Ai cũng có tâm với công việc, nhưng không phải ai cũng giữ được kiên nhẫn lâu dài.
- Khi một đôi quân ra trận, yếu tố tính thần đóng vai trò quan trọng nhất; đôi lúc khi bạn rơi vào khó khăn nhất lại là lúc bạn hiểu rõ sức mạnh của mình ở đâu nhất.
- Người lạc quan thấy hy vọng trong khổ nạn, người bi quan thấy khổ nạn trong hy vọng.
- Địch mạnh ta yếu, lấy điểm mạnh của ta đánh vào điểm yếu của địch. Địch yếu, ta yếu, kẻ nào lì lợm hơn sẽ chiến thắng. Địch yếu, ta yếu, và cả 2 đều lì như nhau, kẻ có mưu lược hơn sẽ thắng!
- Từ điển là nơi duy nhất mà chữ thành công đi trước chữ việc làm. 

TÂM VIỆT NAM | ON THI  CAO HOC CHAT LUONG CAO | LUYEN THI CAO HOC 2014 | LUYỆN THI CAO HỌC CẤP TỐC